Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z zapisami regulaminu oraz umowy dotyczącymi obowiązku informacyjnego, informuję że Przedsiębiorca otrzymały wsparcie finansowe w ramach rządowego programu “Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm”  w postaci Subwencji Finansowej, udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.