fbpx

KURSY PAZNOKCI

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego  “Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” udzieloną przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

 

Akademia Geishy SPN Nails Professional prowadzi szkolenia z zakresu stylizacji paznokci. Nie jesteśmy instytucją, która oferuje kursy ze wszystkich dziedzin branży kosmetycznej, dzięki temu zapewniamy najwyższy poziom. Stawiamy na indywidualne podejście i innowacyjne programy nauczania. Sprawdź prace naszego instruktora Pauliny Słowik Mistrza Polski prestiżowych XXI Polskich Mistrzostw Modelowania Paznokci Warszawa 2019. Mistrz Polski Nails Olympic Show Poznań 2017 – Perfect French Salon Nails, V-ce Mistrz Polski Perfect French Manicure Hybrydowy, V-ce Mistrz Polski Daily Nail Art & Nail Design – WORLD CUP Warszawa 2017V-ce Mistrz Nailpro Poland Competitions 2017 Soak Off Gel Applikation. V-ce Mistrz Nailpro Poland Competitions 2018 Soak Off Gel Application czyli manicure hybrydowy oraz Salon Success czyli salonowy french. V-ce Mistrz VI Mistrzostwach Nails Olympic International 2019 Studio Team.  Szkolimy na sprawdzonych i profesjonalnych produktach. Twoje oczekiwania są wysokie? Stawiasz na bezpośredni kontakt z instruktorem? Oczekujesz wyjątkowej wizji w branży stylizacji paznokci? Poszukujesz gwarancji Twojego przyszłego sukcesu? Kurs przedłużania i stylizacji paznokci w Akademii Geishy to dobry wybór.

Akademia Geishy  SPN Nails Professional

Nasza Akademia Gejszy powstała na bazie wieloletniego doświadczenia i pracy w zawodzie stylistki paznokci Pauliny Słowik, dyplomowanego instruktora SPN Nails Professional. Przygotowujemy do zawodu stylistki paznokci. Szkolenia SPN Nails Professional to jedne z najlepiej przygotowanych programów nauczania, których autorem jest Sylwia Pfajfer. Program kursu stylizacji paznokci pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu technik pracy, niezbędnych przy wykonywaniu zawodu. Szkolenia podzielone są na kilka etapów i dostosowane do poziomu kursantów. Baza lokalowa to w pełni przystosowane miejsce, z nowoczesnym sprzętem oraz pełnym zapleczem. Świetna lokalizacja – główna ulica w Będzinie, 50 metrów od Dworca PKP zapewni Ci szybki i komfortowy przyjazd pociągiem, z takich miast jak Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Rybnik czy Gliwice.

Dowiedź się więcej

Poznaj świat paznokci, w którym jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Odkryj co dla Ciebie przygotowaliśmy. Poznaj świetną drogę swojego rozwoju.

Najnowsze wpisy

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z zapisami regulaminu oraz umowy dotyczącymi obowiązku informacyjnego, informuję że Przedsiębiorca otrzymały wsparcie finansowe w ramach rządowego programu “Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm”  w postaci Subwencji Finansowej, udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

Czytaj więcej
Dofinansowane szkolenie stylizacji paznokci BUR

Dofinansowane szkolenie stylizacji paznokci BUR

Jedyna taka okazja, aby odbyć dofinansowany kurs stylizacji paznokci pod okiem Mistrza Polski stylizacji paznokci Pauliny Słowik Liczba godzin: 50Cena: 5500,00 zł (dofinansowanie!)UZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z BUR Termin: 13-24.01.2020 Program szkolenia Metoda żelowa + Hybrydowa Metoda Acryl-O!-Gel Pedicure hybrydowy Zdobienia paznokci Więcej informacji na wydarzeniu:nr telefonu: 535-888-536

Czytaj więcej
1 miejsce na 21 Polskich Mistrzostwach Modelowania Paznokci

1 miejsce na 21 Polskich Mistrzostwach Modelowania Paznokci

1 miejsce na 21 Polskich Mistrzostwach Modelowania Paznokci Warszawa 2019, należy do instruktora SPN Pauliny Słowik. O tytuł walczyli najlepsi styliści paznokci. Za każdym razem Paulina podnosi sobie poprzeczkę. Tym razem pierwsze miejsce to wynik wielu godzin przygotowań i ciężkiej pracy. Stylizacja otrzymała najwyższy wynik punktowy w ocenie sędziów. A sędziowie to jedni z najlepszych specjalistów: Joanna Nawrocka, Magdalena Majkrzak i Natalia Sielawa. To już […]

Czytaj więcej

Poznaj drogę, która zaprowadzi Cie do sukcesu!

Wasze opinie

Kadra szkoleniowa

Paulina Słowik

Instruktor SPN

Paulina

Instruktor SPN

Olga

Szkoleniowiec NaiLac

Skontaktuj się z nami już teraz.

ul. Małachowskiego 39

42-500 Będzin

Tel.:  500 599 797

E-mail: studio@geisha.com.pl

REGULAMIN SZKOLEŃ

§ 1

Przedmiot

 1. Definicje: a) Organizator – podmiot organizujący szkolenie b) Kursant – osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu c) Szkolenie – zajęcia zgodne z tematyką oraz harmonogramem
 2. Szkolenia stylizacji paznokci odbywają się w salach szkoleniowych zlokalizowanych w siedzibie organizatora, a także w salach i obiektach wynajmowanych na cele szkoleniowe na terenie całej Polski.
 3. Organizator zapewnia odpowiednie wyposażenie, urządzenia, materiały pomocnicze oraz materiały szkoleniowe odpowiadające tematyce szkolenia.

§ 2

Udział w szkoleniu i płatność

 1. Tematykę oraz zakres szkoleń, Organizator udostępnia na stronie internetowej www.kursypaznokci.pl lub na prośbę kursanta wysyłając informacje w formie elektronicznej z adresu studio@geisha.com.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata zadatku określonego przez Organizatora, w formie gotówki lub za pośrednictwem przelewu bankowego (w przypadku przelewu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora)
 3. Wysokość zadatku określa Organizator, biorąc pod uwagę rodzaj szkolenia.
 4. Zadatek należy uregulować najpóźniej w terminie 3 dni od dnia ustalenia terminu szkolenia. Brak odnotowanej wpłaty, oznacza rezygnację ze szkolenia.
 5. Zadatek jest formą bezzwrotną. W przypadku nie stawienia się na szkolenie, lub w przypadku rezygnacji ze szkolenia, zadatek przepada.
 6. Organizator w uzasadnionych przypadkach (udokumentowanych) np. wypadku, może bez utraty zadatku wyznaczyć nowy termin szkolenia. W takim przypadku, kursant zobowiązany jest do uregulowania pozostałej kwoty szkolenia oraz akceptacji kolejnego wyznaczonego przez Organizatora terminu. Brak stawienia się na kolejny wyznaczony termin powoduje przepadek całej kwoty za szkolenie. Uzasadnionym przypadkiem nie jest np. nagła choroba członka rodziny, zdarzenie losowe jak np. awaria, brak urlopu, spóźniony pociąg lub samolot. Uzasadniony przypadek powinien być prawidłowo udokumentowany np. zaświadczeniem lub wypisem ze szpitala, oświadczeniem lekarza o przebytej w danym terminie chorobie, protokołem z miejsca wypadku itp.
 7. Rozliczenie szkolenia następuje najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia w formie gotówkowej lub na konto bankowe Organizatora (w przypadku przelewu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora).
 8. W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej liczby kursantów niż przewidziana dla danego rodzaju szkolenia, Organizator ma prawo wyznaczyć inny termin, powiadamiając o tym kurantów. W przypadku braku zgody kursanta na udział w szkoleniu w innym terminie, ma on prawo odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu wpłaconego zadatku lub wniesionej opłaty za udział w szkoleniu.
 9. W opisie szkolenia na stronie internetowej Organizator podaje kwoty brutto. Każdorazowo Organizator wysyła SMS do kursanta zawierający następujące dane: numer rachunku bankowego do wpłaty, termin oraz rodzaj szkolenia, kwotę brutto zadatku oraz kwotę brutto pozostałej części do uregulowania najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, informację iż wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na szkolenie oraz akceptację Regulaminu Szkoleń Organizatora. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, kursant zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora oraz do wpisania w tytule przelewu swojego numeru NIP. Dotyczy to również paragonów z tzw. NIP. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu tylko wówczas, gdy na paragonie widnieje NIP nabywcy.

§ 3

Przebieg szkolenia

 1. Zajęcia szkoleniowe w ramach danego szkolenia rozpoczynają się o godz. 9.00. Czas trwania danego szkolenia wynika z harmonogramu. Dzienny wymiar zajęć szkoleniowych nie przekracza ilości godzin ustalonych. Przedłużenie czasu szkolenia na wniosek kursanta, obarczone jest dodatkową opłatą, która wynosi 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę od osoby. W trakcie każdego dnia szkoleniowego przewidziana jest przerwa, ustalana bezpośrednio z kursantami.
 2. Warunkiem zaliczenia szkolenia przez kursanta jest osobisty udział we wszystkich zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, a w szkoleniach, które tego wymagają uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego.
 3. Kursant który zaliczył szkolenie pozytywnie otrzymuje imienny certyfikat.
 4. Kursant otrzymuje na własność opracowane przez Organizatora materiały szkoleniowo-dydaktyczne. Wszystkie materiały objęte są ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i z tego tytułu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub udostępniane przez uczestników osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności prawnej.
 5. Kursant powinien stosować się do poleceń szkoleniowca w zakresie dotyczącym wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej i BHP, a także procedur odnoszących się do wykonywania poszczególnych rodzajów czynności, objętych programem. Szkoleniowiec prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć kursanta ze szkolenia w przypadku nie stosowania się przez niego do poleceń. W takim przypadku kursantowi nie przysługuje zwrot środków za wykluczenie ze szkolenia. W przypadku wyrządzenia przez kursanta szkody, będącej następstwem naruszenia zasad, Organizator ma prawo dochodzić od kursanta odpowiedniego odszkodowania adekwatnego do rodzaju i rozmiarów wyrządzonej szkody.
 6. W trakcie trwania szkolenia kursant nie może w żadnej formie rejestrować jego przebiegu, w szczególności utrwalać w postaci obrazu lub dźwięku, a także wykonywać jakichkolwiek zdjęć innym kursantom, modelkom lub szkoleniowcom bez uzyskania ich wyraźnej zgody.
 7. Organizator ma prawo rejestrować przebieg szkolenia w całości lub w poszczególnych ich częściach oraz utrwalać i publikować wizerunek kursanta oraz modelki do celów marketingowych oraz na potrzeby Organizatora, związane z prowadzoną działalnością szkoleniową. Każdy kursant, uczestniczący w szkoleniu, wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań ze szkolenia, a także jego wizerunku lub głosu. Kursant ma prawo odmowy do publikacji jego wizerunku, po wyraźnym zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi. Zgłoszenie to wymaga formy pisemnej (dopuszczalna jest wiadomość SMS lub e-mail zawierający dane kursanta oraz treść odmowy „ nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku przez Organizatora w związku z udziałem w szkoleniu w dniach …”. Brak zgody musi zostać przekazany Organizatorowi najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Kursant zobowiązany jest zapoznać się z treścią Obowiązku informacyjnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora, który określa w szczególności zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń stosownie do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”).

Będzin 01.01.2020